TUHAT TÄNU TEILE, ARMSAD KAASTEELISED!

Tagasivaate koostas Anne Kulamaa, 19.juuni 2017.

2016/2017 kooliaasta sündmuste ja ettevõtmiste mosaiik jaotus ühteteistkümnesse kategooriasse, kus fookuses oli vahetunni väärtustamine ning õpilaste kaasamine.

Kategooria sündmused jaotusid: tseremooniad, tänusündmused, kogukondlik koostöö, VUNK-ettevõtmised, meelelahutuslkud sündmused, ainealased ning õppekava toetavad ettevõtmised.

 

 

Kategooria kaasamine - osaluse suurendamine, arvamuse avaldamine - osaluskohvik (aasta tegevusplaani koos loomine, hommikuringid KKidele (nädala infoklassidesse jagamine), suurkogud, valimised, küstlused).

Kategooria vahetundide väärtustamine - VUNK vahetunnid (seotud aktiivsuse ja liikumisvõimalustega), meelelahutuslikud vahetunnid ( näiteks reedene muusikaraadio, teemapäevad).

Sündmuste prisma kuude lõikes september-juuni.

 

 

TAGASIVAADE 2016/2017 KOOLIAASTALE...

TSEREMOONIAD: sümbolilised, pidulikus õhustikus toimuvad sündmused.

 kuu16/1717/1818/19 19/20 eestvedajad
AVAAKTUSEDseptember    Anne Kulamaa
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUSEDveebruar    

Anne Kulamaa.

PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS juuniXVIII lend   Anne Kulamaa

AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, abilised.
2016/2017 Heli Sarapuu, Anne Kivilo, Anita Kreen, Kairi Ragul, Kersti Metsar, Kersti Vilson, Vahur Vahtra, Rille Jüriado, Kaire Varrik.

7.a: Johann-Erich Ints.

8.a-Karmen Värk, Karolina Luht, Leonard Ladva.

8.b - Liis Rossner, Ranno Samuel Adson, Morgan Kinna.

9.a- Freddy Jakobson, Jass Reemann

9.b - Jaana Krull, Hanna Raudsepp

Jaan Kalmus - OÜ Audio-Video, Kertin Vasser- Visuaal Stuudio OÜ.

Gabriel Usin - OÜ Üritustehnika

Ott Vilson

 

TÄNUSÜNDMUSED: märkame, täname, kiidame, tähistame

 kuu 16/17  17/1818/19 19/20 eestvedaja (d)
KOOLI SÜNNIPÄEV - õpilassõbralikuma õpetaja ja hea kolleegi väljakuulutamine.novemberKool26!   Anne Kulamaa
SÄRAVAD TÄHED, seotud Säravate Tähtede Galaga - tunnivälise tegevuse inspireeritud tegijate tänamine.mai    Anne Kulamaa
KOOLIAASTA VIIMANE KOGUNEMINE - Kesklinna kooli aasta teo väljakuulutamine, kiituskirjadega parimate õppurite tunnustamine juuni    

Anne Kulamaa 

Karin Länts

VASTUVÕTT PARIMATELE ÕPPURITELE juuni    Kersti Vilson

 AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, abilised.
2016/2017 Heli Sarapuu, Anne Kivilo, Karin Länts, Kaire Varrik, Kersti Vilson.

7.a: Liisa Kangur.

8.a-Karmen Värk, Karolina Luht, iiris Jämsen

8.b - Ranno Samuel Adson.

Gabriel Usin - OÜ Üritustehnika.

Teana Sobko (lv).

 

 

 

KOGUKONDLIKUD KOOSTÖISED TEGEMISED

 kuu16/1717/1818/1919/20eestvedajad
MÕTTETALGUDoktoober    Kersti Vilson
HARIDUSAKADEEMIA LOENGUDnovember, märrts    Tiia Ristolainen
TARTU HARIDUSFESTIVALI RAAMES - KÕIK VUNGIRAJALEoktoober    Anne Kulamaa
JÕULUJUMALATEENISTUS-KONTSERT JAANI KIRIKUSdetsember    Anne Kulamaa, Heli  Sarapuu
 
ADVENDILAATdetsember    Anne Kulamaa, vanematekogu, ÕK
 
 
KOGUKONNAPÄEVaprill    Anne Kulamaa, vanematekogu, õpilaskogu
 
 
SUPILINNA PÄEVADE PLATSIPÄEVaprill    Supilinna Selts ja õpilaskogu
 
METSAPÄEVaprill    

Ahto Kangur

 

 

 AASTA TEGU VALIMINE

kuu

16/17

17/18

18/19

19/20

eestvedaja

AASTA TEGU NOMINENTIDE VALIMINE

mai

 

 

 

 

Anne Kulamaa

 

 

AASTA TEGU HÄÄLETAMINE  ja VALIMINE

mai

 

 

 

 

Anne Kulamaa

 

 

 AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, abilised.
2016/2017 Kersti Vilson, Kaire Varrik, Karin Länts, Heli Sarapuu, Airi Raiste, Anne Kivilo.

3.a - Juhan Sobko.

7.a: Heilika Soodla

7.b: Nora Kaplinski, Raneli Reinaus.

5.c: Kristel Sikk, Kristiine Merzin.

8.a-Karmen Värk, Karolina Luht, iiris Jämsen, Stella Tsäko, Kaspar Jesmin, Leonard Ladva, Anu-Kristel Unt.

8.b - Ranno Samuel Adson.

9.b - Eva-Lotta Meinart, Käthlin-Grete Steinvald

Lapsevanemad: Ahto Kangur, Marje Eelma, Mari Kõrgesaar, Reet Lehtla, Jaak-Albert Metsoja, Teana Sobko, Tiia Ristolainen.

Aare Varusk (helindaja), Triin Käpp, Elke Unt (Tartu Jaani kogudus), TÜ liikumislabor,

 

Supilinna Selts, Lignator Mets, EMÜ ja Metsahoiu Sihtasutus-Diana Laarmann, Eneli Allikmäe.

 

 

VUNK - liikumisega seotud ettevõtmised.

   16/17 17/1818/19  19/20eestvedajad 
SÜGISENE KEREGEJÕUSTIKUPÄEVseptember    Marko Mumm, Kadri Tein
SÜGISPALLseptember    ÕK sporditoimkond
RAHVASTE PALL november    ÕK sporditoimkond
SAALIJALGPALL november    ÕK sporditoimkond
KORVPALLveebruar    ÕK sporditoimkond
AARDEJAHTaprill    ÕK meelelahutustoimkond
VUNGIPÄEVjuuni    huvijuht koostöös klassijuhatajate ning 1.a, 1.b, 1.c, 2.c, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 8.b vungirühmadega.
 
 
ORIENTEERUMINE TOOMEL juuni    Anita Kreen 
MATKAPÄEV: SPORTLIKULT SUVESSE juuni     Kadri Tein, Marko Mumm

AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, abilised.
2016/2017 Marko Mumm, Kadri Tein, Anita Kreen, Juta Koks, Kristiina Tõnson, Katrin Rajasaar, Gerttu Vaher, Riina Pauklin, Kristi Paju, Kairi Kotkas, Airi Raiste, Kadri Tiismus, Andra Kalda, Birgit Usin.

5.a-Hendrik Tiirats

8.a - Ats Toomsalu.

9.a- Freddy jakobson, Jass Reemann

9.b - Eva-Lotta Meinart

TÜ Liikumislabor.

VUNK VAHETUNDIDES

 Kuu 16/1717/18 18/19 19/20  eestvedajad
AKTIIVSED VAHETUNNIDoktoober-aprill 90X   ÕK sporditoimkond, Anne Kulamaaa, Gerttu Vaher
okt.-aprill
LANGEVARJUMÄNGUDE VAHETUNNID AULASoktoober-aprill    Anne Kulamaaa.
okt.-aprill
OSAVUSVAHETUNNID VÕIMLA II KORRUSELoktoober-aprill 90 x   Anne Kulamaaa, Gerttu Vaher
 
TEISTMOODI VAHETUND võitluskunstidega.september  x   Lauri Ööpik
TEISTMOODI VAHETUND saalihokigaseptember    Sander Hannus
TEISTMOODI VAHETUND kunstiga.september  x  OmanäolineErahuvikool, Mariliis Lõhmus. 
TEISTMOODI VAHETUND mängudega.november    TÜ haridusinstituudi vahetunnipraktikandid
TEISTMOODI VAHETUND muusikaliste liikumismängudega, november    TÜ haridusinstituudi vahetunnipraktikandid 
TEISTMOODI VAHETUND takistusrajal.detsember    TÜ haridusinstituudi vahetunnipraktikandid
TEISTMOODI VAHETUND draakonimängudega. detsember    TÜ haridusinstituudi vahetunnipraktikandid
TEISTMOODI VAHETUND tantsulise liikumisega. detsember    TÜ haridusinstituudi vahetunnipraktikandid
TEISTMOODI VAHETUND pätipalligaa. detsember    TÜ haridusinstituudi vahetunnipraktikandid
UUTE LIIKUMISVAHENDITE SOETAMINE VUNGIRIIULILE JA KLASSIDESSEaprill-mai    Anne Kulamaa, Gerttu Vaher, Riina Pauklin, Kadri Tein.
 

AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, abilised.
2016/2017 Gerttu Vaher, Riina Pauklin, Kristi Paju, Marko Mumm, Kersti Vilson.

5.a-Hendrik Tiirats

7.b - Raneli Reinaus, Nora Kaplinski

9.b - Eva-Lotta Meinart

TÜ Liikumislabor, Liis Süda, Merike Kull.

TÜ haridusinstituudi tudengid,  juhenda Sille Vaikre.

Omanäoline Erahuvikool, EMÜ saalihoki klubi.

 

HOOLIME ja MÄRKAME ...

 kuu16/1717/1818/1919/20 eestvedajad
ÕHTU MARGUS KARU RAAMATU PÕHJAL TEHTUD FILMIGA "NULLPUNKT", ARUTELU RINGIDES - MIDA TEHA KIUSAMISEGA?november    ÕK avaliku poliitika toimkond
MUUSIKUD KIUSAMISESTnovember    Margus Vaher, Helen Adamson 

MUUSIKUD ELU ILUST, PÜHENDUMISEST

veebruar    Daniel Levi bänd
KUIDAS ENDALE TEHA PAI EHK KUIDAS ENNAST AIDATA (rühmatöödena valminud plakatite näitus)aprill    Kairi Kaljute ja Marin Põllumäe
 

 AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, abilised.
2016/2017 

Psühholoog Kairi Kaljuste,  

kooliõde: Marin Põllumäe.

ÕK liikmed: Eva-Lotta Meinart, Nora Kaplinski, Raneli Reinaus, Ranno Samuel Adson, Hendrik Tiirats, Anu-Kristel Unt,Iris Jämsen, Karmen Värk, Karolina Luht, Stella Tsäko, Heilika Soodla.

Muusikud: Helen Adamson, Margus Vaher ja Daniel levi Bänd.

TLÜ noorsootöö praktikant Signe Parts.

  

KAASAMINE: arutelud, infovahetus, küsitlused.

 KUU16/1717/1818/1919/20eestvedajad
ÕK VALIMISEDseptember     ÕK
OSALUSKOHVIKoktoober     ÕK
SÜGISENE SUURKOGUoktoober     ÕK
ESMASPÄEVASED HOMMIKURINGID oktoober-aprill 27x    ÕK 
KEVADINE SUURKOGUaprill     ÕK
REEDESED NÕUPIDAMISEDoktoober-aprill     ÕK, Anne Kulamaa
 

AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid
2016/2017 

Psühholoog Kairi Kaljuste, kooliõde Marin Põllumäe.

ÕK liikmed: Eva-Lotta Meinart, Nora Kaplinski, Raneli Reinaus, Ranno Samuel Adson, Hendrik Tiirats, Anu-Kristel Unt, Iris Jämsen, Karmen Värk, Karolina Luht, Stella Tsäko, Heilika Soodla.

KKI (klasside kontaktisikud):4.a- adeli ilves 4.b -Mia-britt williams 5.a-Karlotta Kattai 5.b - Markos Mihkelson 5.c -Margaret Saks, Kristine Merzin 6.A - Kaarup Öövel Holger Tiismus, 6.B -Otto Taaniel Kärblane 7.a - Heilika Soodla, 8.a -Laura Aurora Vahtra 8.b-Liis Rossner 9.a -Rasmus Luha.

-

ÕK VII hooaja tegemiste kohta saad rohkem  teada rohkem siit.

 

 MEELELAHUTUSLIKUD ETTEVÕTMISED

   16/17 17/1818/19  19/20eestvedajad 
ÕPETAJATE PÄEVoktoober    Anne Kulamaa
 
ELAMUSSPORDI ESITLUSoktoober    Henri Kalm jt trikijalgratturid.
VIDEOMÄNGUDE VÕISTLUSnovember    7.a: Tormi Kalle tiim.
PIMEÕHTUSÖÖK ÕK MEESKONNALEdetsember    Anne Kulamaa
JÕULUTRALLdetsember    ÕK
JÕULUHOMMIKdetsember    I kooliastme õpetajad
JOONISTAMISVÕISTLUS ja NÄITUS "LOOMAD"jaanuar    Kerttu Serg (8.b)
SUUR KIRJADE KIRJUTAMISE KUUveebruar    Anne Kulamaa
PULDIAUTODE VÕISTLUSveebruar    8.a: Patrick Trump, Mathias Karl Selberg, juhendaja Ade Leuska Tattar.
JOONISTAMISE PÄRASTLÕUNA ja NÄITUS "MINA KA"veebruar    Anne Kulamaa
NÄITUS" VESI"veebruar    Trevor Kinna, juhendaja Kadri Tiismus.
ANNABELI LAULUVÕISTLUS märts    Annabel Täheväli (8.b)
ÕIGEKIRJA VÕISTLUS märts    Heilika Soodla (ÕK)
TUTIPÄEVmai    8. klassid

AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, külalised
2016/2017 

Kairi Ragul, Kersti Metsar, Ade Leuska Tattar, Kadri Tiismus, Rille Jüriado.

I ka õpetajad: Tiina Karri, Katrin Rajasaar, Ly Ambos, Sirje Parol, Birgit Usin, Gerttu Vaher.

7.a: Tormi Kalle, Johann-Erich Ints, Harry Jakob Ling, Heilika Soodla.

8.a: Patrick Trump, Mathias Karl Selberg, Karmen Värk, Stella Tsäko, Karolina Luht

8.b: Annabel Täheväli, Ranno Samuel Adson, Trevor Kinna, Kerttu Serg, Liis Rossner.

Henri Kalm

 VÄÄRTUSLIK VAHETUND: meelelahutusliku sisuga tegemised.

   16/17 17/1818/19  19/20eestvedajad 
REEDENE MUUSIKARAADIOoktoober 27 x   ÕK: kommunikatsiooni ja avaliku poliitika toimkond
 
NAERATUSTE PÄEVoktoober    ÕK meelelahutustoimkond 
VÄRVIPOTI NÄDALnovember    ÕK meelelahutustoimkond
KALLI-KOLLI PÄEVjaanuar    ÕK meelelahutustoimkond
SÕBRAPÄEVveebruar    ÕK meelelahutustoimkond
KEELENOHIKmärts    ÕK meelelahutustoimkond
STIILIPÄEVAD: minevik, tulevikaprill    ÕK meelelahutustoimkond

AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpetajad/koolitöötajadõpilasedkoostööpartnerid, külalised
2016/2017 -

ÕK liikmed: 8.a-Karmen Värk, Karolina Luht, Stella Tsäko, Anu-Kristel Unt, Eva-Lotta Meinart, Iiris Jämsen, Nora Kaplinski, Raneli Reinaus.

-
 

 

 

AINEALASED ETTEVÕTMISED

 kuu16/1717/1818/1919/20eestvedajad
NUPUTAjaanuar    Tiina Karri ja matemaatika õpetajad.
MATEMAATILINE ORIENTEERUMINEjaanuar    Kalev Avi ja matemaatika õpetajad
PEAST ARVUTAMINEjaanuar    Airi Raiste ja matemaatika õpetajad
LUGEMISVÕISTLUSmärts    Sirje Parol, Leili Aasajärv
KÕNEVÕISTLUSmärts    Anne Kulamaa, Kairi Ragul, Riina Pauklin.
ÜLEKOOLILINE ETTEÜTLUSmärts    Maria Pärdi
ÜLERIIGILISES E-ETTEÜTLUSE KIRJUTAMISES OSALEMINEmärts     

AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpilasedõpetajad/koolitöötajadkoostööpartnerid, külalised
2016/2017 

 

Airi Raiste, Kalev Avi, Sirje Parol, Leili Aasajärv, Kairi Ragul, Riina Pauklin, Maria Pärdi, Andra Kalda, Anne Valdru;

Jaan Malin, Krista Ojasaar  (Eesti Kirjanike Liidu Tartu Osakond), Ädu Neemre (O.Lutsu raamatukogu).

 ÕPPEKAVA TOETAVAD PROJEKTID, LOENGUD

 kuu16/1717/1818/1919/20eestvedajad
KESKKONNAKEoktoober    MTÜ ETO
KARJÄÄRIPÄEVoktoober    Riina Pauklin, Kairi Kotkas
 
LOENG MADUDEST november    Koordinaator Inge Reinvald 
ERMI külastusmärts    Karin Länts ja klassijuhatajad
 
TEEME ISE MUUSIKATveebruar    Anne Kulamaa, koostöös Vanemuise kontserdimajaga.
Puu ja köögiviljade tervisikum kasutamine - IDANDAMINEaprill-mai    Pria projekt, koordinaator Inge Reinvald
LOENG LOOMADESTaprill    Aleksei Turovski

 AITÄH, HEAD KAASTEELISED.....

 õpilasedõpetajad/koolitöötajadkoostööpartnerid, külalised
2016/2017 

 

Kairi Kotkas, Inge Reinvald, Karin Länts

Pria, ERM, MTÜ ETO, Aleksei Turovski, karjääripäevaga seotud ettevõtted, Vanemuise kontserdimaja koolikontserdite korraldaja Ülle Lehtmäe.