Sellel lehel avaldab direktor kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele ja nende juhendajatele.

 21.09.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest spordis. Käskkiri.