Sellel lehel avaldab direktor kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele ja nende juhendajatele.

 25.09.2017 Kiituse avaldamine tüdrukutele suurepärase saavutuse eest kergejõustiku võistlustel. Käskkiri.